Tag: quản lý khách sạn bằng cách nào

18
Th10

Vai trò và hoạt động của bộ phận buồng phòng trong khách sạn

Khách sạn là nơi nghỉ chân của du khách khi đi làm việc ,đi nghỉ ngơi.Để khách sạn hoạt động hiệu quả cần phân chia các bộ phận rõ ràng,cũng như nhiệm vụ của từng bộ phận.Bài viết này chúng ta cần tìm hiểu về bộ phận phòng,một trong những bộ phận tiếp xúc khách hàng nhiều nhất.   >>>Phần

Xem thêm

29
Th9

Quản lý khách sạn như thế nào?

Khách sạn là một lĩnh vực đã và đang trên đà của sự phát triển. Tuy nhiên việc quản lý khách sạn không phải là việc làm dễ dàng gì đòi hỏi người thực sự có năng lực mới có thể quản lý được khách sạn. Quản lý khách sạn như thế nào để có thể nâng cao được doanh

Xem thêm

×
Show